Šteje se, da je s politiko zasebnosti in morebitnimi spremembami le-te, kar vse je javno dostopno in objavljeno na spletnem mestu podjetja Zavod Štuk (www.stuk.org) seznanjen vsak uporabnik spletne strani in kupec. Podaja soglasja za obdelavo in hrambo spodaj navedenih osebnih podatkov posameznika, je pogoj za nakup izdelkov v spletni trgovini, prejemanje novic ali registracijo uporabniškega računa v spletni trgovini.

Ustrezno varstvo osebnih podatkov vsakega kupca in uporabnika storitev podjetja ter obiskovalca našega spletnega mesta, je za nas izrednega pomena, saj se zavedamo stopnje občutljivosti le-teh. Zavod Štuk in njegovi zaposleni podatke uporabnikov spletnega mesta in kupcev zbira in obdeluje izključno za namene poslovanja ter opravljanja storitev, ki jih ponuja, in sicer skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR) in ostale relevantne zakonodaje ter Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov, ki ga sprejme podjetje z namenom ustrezne in varne obdelave in hrambe le-teh.

Osebne podatke Zavod Štuk hrani in obdeluje izključno ob izrecni privolitvi vsakega posameznika. Osebnih podatkov podjetje ne posreduje dalje tretjim nepooblaščenim osebam. Z registracijo uporabniškega računa in / ali prijavo na novice  in / ali opravo nakupa v spletni trgovini, kupec in / ali uporabnik spletnega mesta soglaša, da lahko podjetje Zavod Štuk pridobljene podatke zbira, hrani in obdeluje za namen opravljanja storitev izvedbe in dostave naročila. V primeru da se posameznik naroči na prejemanje novic s strani podjetja Zavod Štuk pa tudi za namen sprotnega obveščanja posameznika o aktualnih novicah, akcijah in novih objavah na spletni strani in v spletni trgovini podjetja.

Zavod Štuk za namene poslovanja obdeluje in hrani sledeče podatke:

  • ime in priimek
  • naslov
  • elektronski naslov
  • telefonska številka
  • geslo v šifrirani obliki (v primeru registracije uporabniškega računa) in
  • morebitne ostale podatke, ki jih uporabnik posreduje podjetju v postopku registracije uporabniškega računa in prijave na novice, v zvezi s čimer je uporabnik sproti in predhodno opozorjen.

Osebni podatki posameznikov se hranijo zgolj toliko časa, kolikor je nujno potrebno za opravo storitev – obdelava posameznega naročila ter za statistične analize, ki nam pomagajo izboljšati spletno mesto. V primeru prijave registracije uporabniškega računa ali prijave na novice, se podatki posameznika hranijo najdalj do preklica oziroma poslovanja podjetja, pri čemer posameznik ob registraciji uporabniškega računa in / ali prijavi na novice poda soglasje za obdelavo in hrambo osebnih podatkov. Posameznik, ki poda soglasje za uporabo njegovih osebnih podatkov v postopku registracije uporabniškega računa in / ali prijavi na novice, lahko soglasje za obdelavo kadarkoli prekliče.

V primeru preklica soglasja za obdelavo in hrambo osebnih podatkov, podjetje nemudoma, najkasneje pa v roku 15 dni, podatke posameznika, ki jih hrani in obdeluje, trajno izbriše. Zahtevo za izbris posameznik poda na sledeči način:

  • s posredovanjem povratne elektronske pošte kot odgovor na konkretno elektronsko sporočilo, ki ga prejme ali
  • z izpolnitvijo spletnega obrazca, preko povezave, ki je navedena v vsakem elektronskem sporočilu, ki ga posameznik prejme od podjetja Zavod Štuk ali
  • z drugo pisno zahtevo, ki jo posameznik naslovi na podjetje.

V primeru izbrisa vašega uporabniškega računa, bodo vaši osebni podatki izbrisani takoj ob naslednjem čiščenju baze osebnih podatkov oziroma v primeru pisne zahteve, na način, skladno s prejšnjim odstavkom.

Vsak posameznik, katerega podatki se obdelujejo pri našem podjetju, ima kadarkoli pravico do vpogleda in popravka lastnih osebnih podatkov. Vsak posameznik pa lahko, v kolikor meni, da mu je podjetje kršilo osebne podatke, kadarkoli pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije vloži pritožbo v zvezi s kršitvijo njegovih osebnih podatkov.

Ob uporabi spletnega mesta Zavod Štuk se na vašem računalniku, poleg predhodno omenjenih podatkov, shranijo tudi piškotki, kar lahko posameznik omeji ali onemogoči. Piškotki niso škodljivi in so časovno omejeni.

Uporaba piškotov je urejena v Direktivi EU o zasebnosti in elektronskih komunikacijah 2002/58/ES v zvezi z Direktivo 136/2009, ki je spremenila člen, ki se nanaša na piškotke in podobno tehnologijo. V slovenskem pravnem redu piškotke ureja med drugim tudi Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa do podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika spletnega mesta Zavod Štuk je dovoljeno zgolj pod pogojem, da uporabnik v to privoli potem, ko je bil predhodno jasno in izčrpno obveščen o upravljavcu in namenu obdelave teh podatkov v skladu z ZVOP-1.

V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov se lahko kadarkoli obrnete na nas na elektronski naslov info@stuk.si.
GLASBA ZA VSE GENERACIJE
RITMI ZA VSAK OBČUTEK
NEPOZABNI SPOMINI